זמן אחדות בקהילה – מתחם/פעילות המעודדת אחדות, שיח ושיתוף פעולה דרך משחקים, מעגלי הקשבה ויצירה משותפת.
התנסות פעילה וחוויה בלתי אמצעית  של ערכי ההקשבה, אחדות והערבות הדדית.
הכוח וההנאה של ה"ביחד" המגיע לשיאו ביצירה משותפת ברת קיימא.


מתחם אחדות עירוני 
מתחם אחדות בפסטיבלים  
יום שיא קהילתי - חוויה מאחדת שוברת שגרה, הומוריסטית ומעשירה מותאמת לחג או אירוע קונספט פעילות המעודדת אחדות שיח ושיתוף פעולה דרך משחקים, מעגלי הקשבה ויצירה משותפת. 
             
זמן אחדות בקהילה